ΕΣΠΑ
6944 343489

Search our Site
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ
 COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Η επιχείρηση  ΚΑΡΑΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε στη Δράση "Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"  συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ. 

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι  6332,45  €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.